பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவிட்ட நிலையில் மாற்றுப் பணியில் இருப்பவர்களை விடுவிக்க அதிகாரிகள் தயக்கம் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Saturday, July 3, 2021

பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவிட்ட நிலையில் மாற்றுப் பணியில் இருப்பவர்களை விடுவிக்க அதிகாரிகள் தயக்கம்பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவிட்ட நிலையில் மாற்றுப் பணியில் இருப்பவர்களை விடுவிக்க அதிகாரிகள் தயக்கம் - அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் வேதனை
Post Top Ad