தொடக்கக் கல்வி - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, June 10, 2021

தொடக்கக் கல்வி - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்


click hewre to download-pdf
தொடக்கக் கல்வி - தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு பாடப்புத்தகம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கொண்டு செல்ல போக்குவரத்து செலவினத் தொகை அனுமதித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!


Post Top Ad