அரசு /அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் ( 14.6.21) முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து என்ன என்ன பணிகள் செய்ய வேண்டும்- சார்ந்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, June 11, 2021

அரசு /அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் ( 14.6.21) முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து என்ன என்ன பணிகள் செய்ய வேண்டும்- சார்ந்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்
அரசு /அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் ( 14.6.21) முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து என்ன என்ன பணிகள் செய்ய வேண்டும்- சார்ந்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்
CLICK HERE TO DOWNLOAD-CEO-PRO

Post Top Ad