பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலர்கள் - பதவி உயர்வு தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் தயார்செய்தல் சார்ந்து தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, June 14, 2021

பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலர்கள் - பதவி உயர்வு தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் தயார்செய்தல் சார்ந்து தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

15.03.2021ன் நிலவரப்படியான (பதவி உயர்த்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளர், முறையான கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்) பதவி உயர்வு தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் தயார்செய்தல் சார்ந்து தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!. (14.06.2021)

Post Top Ad