திங்கட்கிழமை (14.06.2021) முதல் EMIS இணையதளத்தில் மாற்றுச்சான்றிதழ் வழங்கும் பணியை துவங்கலாம்? - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, June 11, 2021

திங்கட்கிழமை (14.06.2021) முதல் EMIS இணையதளத்தில் மாற்றுச்சான்றிதழ் வழங்கும் பணியை துவங்கலாம்?


 


திங்கட்கிழமை (14.06.2021) முதல் EMIS இணையதளத்தில் மாற்றுச்சான்றிதழ் வழங்கும் பணியை துவங்கலாம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் விரைவில் அனுப்பப்படும்.
-State EMIS Team


Post Top Ad