விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை சந்தைப் படுத்தவும், பிற மாவட்டங்களுக்கு எடுத்து செல்லவும் மாவட்ட வாரியாக உதவி எண்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, May 25, 2021

விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை சந்தைப் படுத்தவும், பிற மாவட்டங்களுக்கு எடுத்து செல்லவும் மாவட்ட வாரியாக உதவி எண்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை சந்தைப் படுத்தவும், பிற மாவட்டங்களுக்கு எடுத்து செல்லவும் மாவட்ட வாரியாக உதவி எண்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

Post Top Ad