புதிய வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் 23.11.2020 க்கு பதிலாக வரும் 30.11.2020 முதல் தொடங்கப்படுதல் குறித்து பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்கக இயக்குனர் கடிதம் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, November 19, 2020

புதிய வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் 23.11.2020 க்கு பதிலாக வரும் 30.11.2020 முதல் தொடங்கப்படுதல் குறித்து பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்கக இயக்குனர் கடிதம்


 


Post Top Ad