ஆச்சரியம்! அதிசயம்!!எதிர்காலத்தில் ஓட்டுநரே இல்லாமல் வாகனம் ஓடுமா? மாணவனின் OBSTACLE AVOIDING ROBOT- பள்ளி மாணவன் கண்டுபிட - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, November 27, 2020

ஆச்சரியம்! அதிசயம்!!எதிர்காலத்தில் ஓட்டுநரே இல்லாமல் வாகனம் ஓடுமா? மாணவனின் OBSTACLE AVOIDING ROBOT- பள்ளி மாணவன் கண்டுபிட


Post Top Ad