தமிழகம் முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள் வரதட்சனை பெறவோ வழங்கவோ கூடாது உறுதிமொழி படிவங்கள் பெரும் பணி தீவிரம் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, November 23, 2020

தமிழகம் முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள் வரதட்சனை பெறவோ வழங்கவோ கூடாது உறுதிமொழி படிவங்கள் பெரும் பணி தீவிரம்


   தமிழகம் முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள்வரதட்சனை பெறவோ வழங்கவோகூடாது உறுதிமொழி படிவங்கள் பெரும்பணி தீவிரம்


Post Top Ad