முன் அனுமதி இல்லாமல் படித்திருந்தாலும் Incentive வழங்க வேண்டும் - நீதிமன்ற தீர்ப்பு நகல் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, August 10, 2021

முன் அனுமதி இல்லாமல் படித்திருந்தாலும் Incentive வழங்க வேண்டும் - நீதிமன்ற தீர்ப்பு நகல்


உயர்கல்வி படிக்க கல்வித்துறையின் முன் அனுமதி தேவையில்லை. முன் அனுமதி இல்லாமல் படித்திருந்தாலும் Incentive வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டா தீர்ப்பின் நகல்.

COMMON PRAYER : Writ Petitions filed under Article 226 of the Constitution of India , to issue a Writ of Certiorarified Mandamus , to call for the records pertaining to the impugned proceedings of the respondents 1 and 2 in O. Mu.No.689 / Aa4 / 2019 , Na.Ka.No.106 / A4 / 2020 and O.Mu.No.4395 / Aa4 / 2019 , dated 28.03.2019 , Nil.07.2019 and 21.04.2020 respectively and quash the as illegal and unconstitutional , consequently direct the respondents to sanction incentive increment to the petitioners for B.Ed qualification forthwith.

Incentive Judgement Copy - Download here

Post Top Ad