சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து மத்தியஅமைச்சரவை ஒப்புதல் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, August 5, 2021

சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து மத்தியஅமைச்சரவை ஒப்புதல்


 பள்ளிக் கல்விக்கான சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து மத்தியஅமைச்சரவை ஒப்புதல்

Cabinet Approves Extension of "SAMAGRA SHIKSHA SCHEME " For The next 5 years (1th April,2021 to 31 March,2026) with an outlay of ₹ 2.94 Lakh Crore :- Cabinet Decision!

Post Top Ad