தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் பணி நிபந்தனைகள் சட்டம் கூறுகளின் அமைப்புகள் சார்ந்து அரசிதழ் வெளியீடு - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, November 22, 2020

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் பணி நிபந்தனைகள் சட்டம் கூறுகளின் அமைப்புகள் சார்ந்து அரசிதழ் வெளியீடுபிறந்த தேதி திருத்தம் செய்தல்

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள்

ஆள் எடுக்கும் முறை

மறுபடியும் அமர்த்துவதற்கு தகுதிகாண் பருவத்தில் உரிமைகள்

தகுதிகாண் பருவத்தினருக்கு அளிக்கப்பட்ட தகுதிகாண் பருவத்தினருக்கு முழு உறுப்பினர்கள் விடுவிக்கப்படும்

தகுதிகாண் உறுப்பினர்கள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளில் தகுதிகாண் பருவத்தினருக்கு அளிக்கப்பட்ட தகுதிகாண் பருவத்தில் இருப்பதற்குரிய உரிமை

முந்தைய பணியில் உள்ள தனி உரிமை

கருணை அடிப்படையில் பெயரில் பதவி அமர்த்தம் செய்வதற்கான சலுகை

சாரணியர் திறமைக்கான வேலை வாய்ப்புச் சலுகை

தற்காலிக பணி அமர்த்தல்

தேர்வாணையத்தின் உள்ளீடு உள்ளீட்டை க்கு அப்பால் உள்ள பணியிடங்களுக்கான ஆளெடுப்பு

உடன்படிக்கை வாயிலாக பணியமர்த்தம் செய்தல்

தகுதிகள் மொழியியல் தகுதித்தேர்வு சில ஒரு சில சட்டங்கள் தொடர்பான சிறப்பு வகை முறைகள்

நியமனங்களுக்கான ஒதுக்கீடு தற்காலிகமாக முதலில் அமைக்கப்பட்ட நபர்களின் தகுதிகாண் பருவத்தில் தொடங்கி தகுதிகாண் வருவதற்கான வெவ்வேறு பணிக்காலத்தை கணக்கிடுதல்

தகுதிகாண் பருவம் அடைந்தால் மட்டும் ஊதிய உயர்வு நிலுவைத் தொகை பெறுதல்

தகுதி காண் பருவத்தை முடிவுவுறுத்தல் அல்லது நீடித்தல்

தகுதி காண் பருவத்தை நீடித்தல்

பணியமர்த்தம் அதிகாரி அதிகாரிகள் குறித்த சில அதிகாரங்கள் உயர் அதிகாரிகளால் செலுத்தப்படும்

பணி அமர்த்தும் அதிகாரம் சில அதிகாரங்களை அதிகாரிகளால் செலுத்தப்படும்

விடுவிப்பதற்கு எதிரான மேல்முறையீடு

குழு உறுப்பினர்களின் பணியமர்த்தம் பணிமூப்பு நிர்ணயம் பதவிஉயர்வு பணிமாறுதல் மூலம் நியமனம் பணி

நீட்டிப்பு காலத்தின்போது பதவி உயர்வு அல்லது பணிமாற்றம் பணியிலிருந்து மாற்றம் மூலம் நியமனம்

தற்காலிக பதவி உயர்வு ஓய்வூதியதாரர்கள் மீண்டும் பணியமர்த்தல்

தற்காலிக விதிகளை முன்னாள் ராணுவத்தினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் வயது சலுகை நேரடி நியமனம்

செய்யப்பட்டது காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான வயது சலுகை குறித்த சில விதிகள்.
TN Govt Servants (conditions of service) Act,2016 -CLICK HERE

Post Top Ad