தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறை என்ற தலைப்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு போட்டிகள் நடைபெறுதல் அனைத்து வகை பள்ளிகளில் 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு போட்டிகள் நடைபெறுதல் கலந்து சார்ந்து செயல்முறைகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, November 10, 2020

தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறை என்ற தலைப்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு போட்டிகள் நடைபெறுதல் அனைத்து வகை பள்ளிகளில் 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு போட்டிகள் நடைபெறுதல் கலந்து சார்ந்து செயல்முறைகள்தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறைஎன்ற தலைப்பில் பள்ளிமாணவர்களுக்கு போட்டிகள்நடைபெறுதல் அனைத்து வகைபள்ளிகளில் 3 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம்வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்குபோட்டிகள் நடைபெறுதல் கலந்துசார்ந்து செயல்முறைகள்.click here to download pro below link

click to download-dir.pro

Post Top Ad