கணினி பயிற்றுநர் நிலை 2லிருந்து கணினி பயிற்றுநர் நிலை 1ஆக தரம் உயர்த்திட ஆணை வழங்குதல் & தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் (PROMOTION LIST ) பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் ( தொழிற்கல்வி ) செயல்முறைகள் நாள் -18.11.2020 - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, November 18, 2020

கணினி பயிற்றுநர் நிலை 2லிருந்து கணினி பயிற்றுநர் நிலை 1ஆக தரம் உயர்த்திட ஆணை வழங்குதல் & தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் (PROMOTION LIST ) பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநரின் ( தொழிற்கல்வி ) செயல்முறைகள் நாள் -18.11.2020கணினி பயிற்றுநர் நிலை 2லிருந்துகணினி பயிற்றுநர் நிலை 1ஆக தரம்உயர்த்திட தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல்(PROMOTION LIST )   பள்ளிக்கல்விஇணை இயக்குநரின் ( தொழிற்கல்வி ) செயல்முறைகள் நாள் -18.11.2020- DOWNLOAD DIR.PRO & NAME LIST BELOW LINK-

CLICK HERE-DIR.PRO

CLICK HERE -NAME LIST


Post Top Ad