தொடக்கக் கல்வி துறையின் கீழ் செயல்படும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் 17.08.2020 முதல் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டுமா ? அல்லது மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் இதர பணிகளுக்காக ஆசிரியர் சுழற்சி முறையில் செல்ல வேண்டுமா ? CM CELL REPLY - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, February 3, 2021

தொடக்கக் கல்வி துறையின் கீழ் செயல்படும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் 17.08.2020 முதல் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டுமா ? அல்லது மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் இதர பணிகளுக்காக ஆசிரியர் சுழற்சி முறையில் செல்ல வேண்டுமா ? CM CELL REPLY

Post Top Ad