இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடு என்றால் என்ன? 2009 க்கு பின் நியமனம் பெற்ற இடைநிலை ஆசிரியர்களின் இன்றைய ஊதியம் எவ்வளவு? பாதிப்பு எவ்வளவு? என்பதன் தெளிவான விளக்கம்! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, February 22, 2021

இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடு என்றால் என்ன? 2009 க்கு பின் நியமனம் பெற்ற இடைநிலை ஆசிரியர்களின் இன்றைய ஊதியம் எவ்வளவு? பாதிப்பு எவ்வளவு? என்பதன் தெளிவான விளக்கம்!


Post Top Ad