ஐந்து முதல் எட்டாம் -ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்துவது குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, February 21, 2021

ஐந்து முதல் எட்டாம் -ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்துவது குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.


ஐந்து முதல் எட்டாம் -ஆம்வகுப்புமாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்துவதுகுறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன்ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகபள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திருகே ஏசெங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

Post Top Ad