ஊதியக் குறை தீர் குழு 2019! 20 துறைகளில் 52 பிரிவுகளின் ஊதிய விகிதங்களை மாற்றியமைத்தல் - ஊதியக் குறை தீர் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துதல் - தனி ஊதியத்தில் (Personal Pay) கோரப்பட்ட ஐயங்களுக்கு தெளிவுரை வழங்கி அரசுக் கடிதம் வெளியீடு!!! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, February 26, 2021

ஊதியக் குறை தீர் குழு 2019! 20 துறைகளில் 52 பிரிவுகளின் ஊதிய விகிதங்களை மாற்றியமைத்தல் - ஊதியக் குறை தீர் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துதல் - தனி ஊதியத்தில் (Personal Pay) கோரப்பட்ட ஐயங்களுக்கு தெளிவுரை வழங்கி அரசுக் கடிதம் வெளியீடு!!!

Post Top Ad