அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ஜூன் 2021வரை தொடரும். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, January 27, 2021

அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ஜூன் 2021வரை தொடரும்.


Many of our Comrades have some confusion that , in the meeting held on 18th January , 2021 , the Cabinet Secretary ( Government of India ) , had said that , freezing of DA / DR will be continued after 30th June , 2021 , that is not correct. It is , therefore , clarified that , during the course of discussion , he never mentioned that , freezing of DA / DR will be continued after 30th June , 2021. We , therefore , hope that , DA / DR will be paid after 30th June , 2021 .

Post Top Ad