ஆசிரியர் மற்றும் பிற வேலைவாய்ப்பு செய்திகள். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, January 28, 2021

ஆசிரியர் மற்றும் பிற வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்.


 

Wanted Teachers

Tamil, Computer Science, Drawing - Male Only

Physics & Physical Education Teacher - Female only

Enligh, Mathematics, Chemistry, Economics & Social Science - Male & Female

D.T.Ed., with or without any degree course - Female only

Qualification: UG & PG Degree holders with B.Ed.,

Date of Interview: 06.02.2021 (Saturday)

Time of Interview: 10 AM

Venue of Interview:

Swami Shivanandha Higher Secondary School,

Gate No: 7, Periyanaickenpalayam,

SRKV Post, Coimbatore - 641 020.

Ph: 0422 - 2694787, 8012533911

Email: srkv.sshss@gmail.com

Web: srmvsshss.org

Candidates can send their resumes to school email ID also.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

PG TEACHERS WANTED •Subject: Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Maths & Commerce. >Minimum Three Years experience in HSC Salary up to 15000 to 25000 Candidates preferable for 25 Km from Vridthachalam & Sethiyathope SIVABHARATHI MATRIC. HR.SEC. SCHOOL., Siruvarappur, Kammapuram - 606 103. 

Contact : 99421 33338, 95246 49121 Email : sivabharathischool@gmail.com

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Post Top Ad