ஆசிரியர் மற்றும் பிற பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, January 31, 2021

ஆசிரியர் மற்றும் பிற பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்


ROSEMARY EDUCATIONAL SOCIETY TEACHERS WANTED Rose Mary Educational Society is searching for well qualified and experienced teachers to TEACH ALL SUBJECTS (for all classes) with fluency in English. (for both Matric and CBSE). Good Salary is assured. Note : Montessori Teachers and Physical Education Teachers also can apply. Apply to ROSE MARY MATRIC. HR. SEC. SCHOOL (MAIN) No.2, Convent Road, Palayamkottai, Tirunelveli. E-Mail id: rosemarymhss@yahoo.com (Monday to Saturday, Time: 9.30 to 12.00 ) WANTED: SCHOOL VAN DRIVERS. PSF MATRICULATION SCHOOL Vadugappatti (Po), Sankari (Tk), Salem (Dt) - 637 301. TEACHERS WANTED • SG Teachers : English, Science & Social DTEd., / D.EI.Ed., or UG with B.Ed., • BT Teachers : English, Science & Social UG / PG with B.Ed., / M.Ed., • Computer Science & Hindi : Upto 8th Std. • Accountant : Any degree with Taly knowledge • PET : Male / Female Walk-in Interview on or before 06-02-2021 Time : 10.00 am to 2.00 pm For Enquiry : 97900 36507 Apply to : psfschool@hotmail.com
WANTED DHARAN COLLEGES LECTURERS (Female) M.Sc. (Microbiology) Fresher, Experienced M.Sc. (Biochemistry) Fresher, Experienced M.Sc. (Clinical Nutrition) Fresher, Experienced B.Sc. (Nursing) - Tutors Fresher, Experienced M.Sc. (Nursing) - Tutors Fresher, Experienced M.A. (English) Fresher, Experienced Hostel Warden (Female, Male) Fresher, Experienced College Librarian (Female) B.Lis. / M.Lis. - Fresher, Experienced Walk in : 1t - 6th Feb. 2021 V Dharan Hospital 96558 19990 0427-2709999 95850 09990 9.00 am- 6.00 pm only dect@dharanhospital.com

Post Top Ad