32அமைச்சர்களுக்கும் மாதம் 3.44 கோடி செலவுபட்டியலை வெளியிட்டு போராடும் அரசு ஊழியர்கள் : - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, February 8, 2021

32அமைச்சர்களுக்கும் மாதம் 3.44 கோடி செலவுபட்டியலை வெளியிட்டு போராடும் அரசு ஊழியர்கள் :


 

32அமைச்சர்களுக்கும் மாதம் 3.44 கோடி செலவுபட்டியலை வெளியிட்டு போராடும் அரசு ஊழியர்கள் :

Post Top Ad