பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (SMC ) தீர்மானம் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (SMC ) செயல் திட்டத்தை கல்வியியல் தகவல் மேலாண்மை மையம் ( EMIS ) வலைதளத்தில் பதிவேற்றுவதற்கான வசதி தற்பொழுது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, January 1, 2021

பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (SMC ) தீர்மானம் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (SMC ) செயல் திட்டத்தை கல்வியியல் தகவல் மேலாண்மை மையம் ( EMIS ) வலைதளத்தில் பதிவேற்றுவதற்கான வசதி தற்பொழுது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (எஸ்.எம்.சி) தீர்மானம் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக்குழு (எஸ்.எம்.சி) செயல் திட்டத்தைகல்வியியல் தகவல் மேலாண்மைமையம் ( EMIS  ) வலைதளத்தில்பதிவேற்றுவதற்கான வசதிதற்பொழுது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆவணங்களை விரைவாக பதிவேற்றஇந்த ஆண்டுக்கான மானியத்தொகையைப் பெற்ற  பள்ளிகளின்தலைமையாசிரியர்கள்கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

DASH BOARD-ல் பள்ளி எனும்தலைப்பின் கீழ்  வருடாந்திர மானியம்எனும் தேர்வு காட்டப்படவில்லைஎன்றால் ctrl + shift + R ஐக் கிளிக்செய்யவும்...

( Provision to upload SMC Resolution and SMC Action plan is now available in School Login.

Inform the HMs of those schools that received the grant amount for this year to upload the documents at the earliest.

Click ctrl+ shift + R if Annual grant option is not reflected under school option in the dash board.)Post Top Ad