புலம்பெயர் குழந்தைகளை அடையாளம் காணுதல், பள்ளிகளில் சேர்த்தல் மற்றும் அவர்களது தொடர் கல்வி குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, January 10, 2021

புலம்பெயர் குழந்தைகளை அடையாளம் காணுதல், பள்ளிகளில் சேர்த்தல் மற்றும் அவர்களது தொடர் கல்வி குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.Post Top Ad