சட்டமன்ற வாரியாக தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தும் தேர்தல் மற்றும் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, January 25, 2021

சட்டமன்ற வாரியாக தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தும் தேர்தல் மற்றும் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள்
I am directed to invite your attention to the reference first cited whercin , the Election Commission of India has forwarded Commission's notification regarding the appointment of Returning Officers and Assistant Returning Officers of Assembly Constitucncics , in Tamil Nadu . The same has been published in an extra - ordinary issuc of Tamil Nadu Government Gazette No.41 , dated 22.01.2021 - vide reference second cited . 2. I am to enclosc thc Tamil Nadu Government Gazette No.41 , dated 22.01.2021 , for your information and necessary action.


Assembly Election Officers List - GO Download here...

Post Top Ad