அரசு மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, January 24, 2021

அரசு மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்.


Priority details for apply : * Destitute Widow, Ex-service men, Dependent of Ex-Service men, Inter caste Marriage, Free- dom fighter (Son and Daughter Tamil Language only), Burma/Ceylon, Repatriates, Owners of land acquired by Government, Physically handicapped (exclusively Ortho), Orphans. ** If Priority Candidates are not available non priority candidates will be considered for the par- ticular reservation. Application, processing fee and Examination Procedure : The Candidates belonging to the OC/BC/MBC/ DNC will have to pay an Application processing fee of Rs.250.- (non Refundable). The candidate belonging to the SC/ SCA / ST will have to pay an Application processing fee of Rs.100/- only (Non Refundable). The details with regard to payment of fee and written examination are mentioned in the application form How to apply : Applications from qualified and eligible persons are invited through online mode only from 25.01.2021 11.30 am to 09.02.2021 05.30 pm. Eligible candidates should apply and pay the Application and Processing fees through online only. Candidates who have been sponsored by Employment Exchange should also apply through on-line. The Ex-serviceman candidates sponsored by the Directorate of Ex-serviceman welfare should also apply through online. For applying through on-line, candidate can visit the website www.dindigulaavinrecruitment.com. Candidates are instructed to go through the guidelines before filling the application on-line. If a candidate is eligible for more than one post, he / she should apply for each Post separately. * If any Changes, it will be notified in the website : www.dindigulaavinrecruitment.com.

 Last date for receipt of application : 09.02.2021 upto 5.30 pm 

General Manager.

Post Top Ad