அரசு தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 30.09.2020-ல் உள்ளவாறு ஆசிரியர் மாணவர்கள் பணியிட நிர்ணயம் - மற்றும் ஆய்வு செய்தல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, January 8, 2021

அரசு தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 30.09.2020-ல் உள்ளவாறு ஆசிரியர் மாணவர்கள் பணியிட நிர்ணயம் - மற்றும் ஆய்வு செய்தல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்


 அரசு தொடக்கப்பள்ளி மற்றும்நடுநிலைப் பள்ளிகளில்30.09.2020-ல்உள்ளவாறு ஆசிரியர் மாணவர்கள்பணியிட நிர்ணயம் - மற்றும்ஆய்வுசெய்தல் சார்ந்து தொடக்கக்கல்விஇயக்குநர் செயல்முறைகள்-PDF

CLICK HERE TO DOWNLOAD


Post Top Ad