18,500 பணியிடங்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வழங்கி பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, January 8, 2021

18,500 பணியிடங்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வழங்கி பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.


பள்ளிக் கல்வி – ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை – சுமார் 18,500 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு ஜனவரி-2021 முதல், மூன்று மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

The under mentioned Officers are hereby informed that the orders of Government Sanctioning , further Continuance of certain Corporation High School Headmaster Temporary Post beyond 31.12.2020 as particularized in the enclosed certificates are awaited. The Certificate as prescribed with reference to paragraph 3 of G.O.Ms.No.104 , Finance ( D ) Department , dated : 20.01.1974 for the drawls of Pay and Allowances of the incumbents in their Temporary Posts is in order to draw and disburse the pay and allowances of the incumbents for a period of three months from 01.01.2021. Orders of Government Sanctioning further Continuance to temporary posts from 01.01.2021 will be communicated on its receipt.
Pay Order dir Proceedings - Download here

Post Top Ad