ஆசிரியர் மற்றும் பிற பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, March 5, 2021

ஆசிரியர் மற்றும் பிற பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.


 

G. K. MATRIC HIGHER SECONDARY SCHOOL & G. K. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL (CBSE) (Affiliation No: 1930908) Kattumannarkoil - 608301 Cuddalore (DT). Whats App No: 9688029009, 9842694246 Email:gkmhrsecschool@gmail.com 

TEACHERS WANTED (2021- 2022) SUBJECTS:ENGLISH, TAMIL, MATHEMATICS, PHYSICS, CHEMISTRY, BOTANY, ZOOLOGY, SOCIAL SCIENCE, COMPUTER SCIENCE, ECONOMICS, COMMERCE & ACCOUNTANCY. 

Trained post graduate & graduate teachers with B.Ed to teach Matric and CBSE curriculum for primary (only females) secondary and higher secondary classes (Male & Female) Minimum 3 years experience. 

 Prediloction will be given to experienced teachers. > Fluency in English is mandatory. > Salary is not a constraint for deserving candidates. Separate hostel facilities & food available for male and female. 

Whats App & Mail your resume on are before (12.03.2021).


Post Top Ad