கலை, அறிவியல் உள்ளிட்ட அனைத்து உயர்கல்வி படிப்புகளுக்கும் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தும் திட்டம் ஏதும் தற்போது இல்லை -ஆனால் அது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, March 18, 2021

கலை, அறிவியல் உள்ளிட்ட அனைத்து உயர்கல்வி படிப்புகளுக்கும் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தும் திட்டம் ஏதும் தற்போது இல்லை -ஆனால் அது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது


BREAKING - கலை, அறிவியல் உள்ளிட்ட அனைத்து உயர்கல்வி படிப்புகளுக்கும் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தும் திட்டம் ஏதும் தற்போது இல்லை


*புதிய கல்விக் கொள்கையின் கீழ் வரும் ஆண்டுகளில் நுழைவுத்தேர்வு நடத்த ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது - அனில் சகஸ்புரத்தேPost Top Ad