தஞ்சை மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக பணியமர்த்தபபட்டுள்ளோர் கீழ்கண்ட இணைப்பில் தங்களுடைய பயிற்சி மைய தகவல்கள் மற்றும் என்ன நிலையில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளீர்கள் எனற தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, March 24, 2021

தஞ்சை மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக பணியமர்த்தபபட்டுள்ளோர் கீழ்கண்ட இணைப்பில் தங்களுடைய பயிற்சி மைய தகவல்கள் மற்றும் என்ன நிலையில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளீர்கள் எனற தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.


தஞ்சை மாவட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக பணியமர்த்தபபட்டுள்ளோர்  பயிற்சி மைய தகவல்கள் மற்றும் என்ன நிலையில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளீர்கள் எனற தகவல்களை கீழ்கண்ட இணைப்பில் தங்களுடைய முதல் பயிற்சி வகுப்பில் கொடுக்கப்பட்ட Unique No மற்றும் உங்களது Mobile No ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து அறிந்து கொள்ளலாம். 

http://40.119.165.209/TNE/Default.aspx

Post Top Ad