ஆசிரியர் மற்றும் பிற பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, March 23, 2021

ஆசிரியர் மற்றும் பிற பணிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.


TEACHERS WANTED +Economics +Accountancy +Business Studies +Physics With 2 years experience for CBSE Senior Secondary Level OXFORD ENGLISH SCHOOL (CBSE) Chidambaram Cell: 7373030412 / 17/21 / 9943391262 send resume to: oxfordescdm@gmail.comWANTED Computer Operator (Typing Tamil and English) - 5 Nos. • Proof Readers - 5 Nos. •Office Assistants - Male & Female (any degree) - 5 Nos. Area Managers (All Districts) - 25 Nos. Distributors (Field : School & College) - 25 Nos. Walk-in on March 23, 24 & 25 2021 BRILLIANT PUBLICATIONS (P) Ltd. 20/13, North Chitrai Street, Madurai 1 (Near Meenakshi Amman Temple North Tower)94430 63752


Post Top Ad