ஜூலை 2021 DA எவ்வளவு ? - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, March 9, 2021

ஜூலை 2021 DA எவ்வளவு ?


ஜூலை2021 DA

மத்தியஅரசு ஊழியர்கள் மற்றும்ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கடந்தஆண்டுஜனவரி முதல் நிலுவையில்உள்ள3 தவணை அகவிலைப்படிகணக்கீடு செய்யப்பட்டு, வரும் ஜுலைமாதம்முதல் உயர்த்தி வழங்கப்படும்என்று மத்திய அரசுதெரிவித்துள்ளது.

விளக்கம்

ஏற்கனவேவழங்கப்பட்டது

ஜூலை2019 முதல் டிசம்பர் 2019 வரை17% DA வழங்கப்பட்டது.

நமக்குவழங்க வேண்டிய DA

(தோராயமாக)

01.01.2020 -2%

01.07.2020 - 2%

01.01.2021 - 2%

என தோராயமாகவைத்துக்கொள்வோம்.

ஆனால் இந்த 6% DA கோவிட்காரணமாகபணப்பலன்நிறுத்திவைக்கப்பட்டது.

இனிமேல்

தற்போது01.07 2021 முதல் DA உயர்வுவழங்க மத்தியஅரசு முடிவுசெய்துள்ளது.

தோராயமாக01.07 2021 அன்று 2% DA உயர்வு என வைத்துக்கொள்வோம்.

மொத்தம்25% DA

கோவிட்காரணமாக நிறுதிவைக்கப்பட்ட6% DA

மற்றும்

ஜூலை2021 2% DA

என

மொத்தம்8% உயர்த்தி ஜூலை 2021 முதல் 25% DA கணக்கிடப்படும்


Post Top Ad