தபால் வாக்குக்கு விண்ணப்பிக்க FORM 12- & Postal Ballot and EDC Instructions -PDF FILE - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Saturday, March 13, 2021

தபால் வாக்குக்கு விண்ணப்பிக்க FORM 12- & Postal Ballot and EDC Instructions -PDF FILE

தபால் வாக்குக்கு விண்ணப்பிக்க FORM 12- & Postal Ballot and EDC Instructions -PDF FILE
இந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்து தேர்தல் ஆணை மற்றும் வாக்காளர் அட்டை நகல்களை இணைத்து தபால் வாக்குக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.
CLICK HERE TO DOWNLOAD FORM 12- &Postal Ballot and EDC Instructions

Post Top Ad