சம வேலைக்கு சம ஊதியம் - ஊதிய இழப்பு எவ்வளவு? தீர்வு கிடைக்குமா? - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, April 3, 2023

சம வேலைக்கு சம ஊதியம் - ஊதிய இழப்பு எவ்வளவு? தீர்வு கிடைக்குமா?


*வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே,*

*நமது வாழ்வாதார  உரிமையான  சம வேலைக்கு சம ஊதியம்  பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் உங்கள் பார்வைக்கு,*

*ஆறாவது ஊதியக்குழு உயர்வு*
*4500 * 1.86 = 8370*

*ஏழாவது ஊதியக்குழு உயர்வு*
*8370 + 2800 = 11170* 

*11170 * 2.57 = 28707 ==>> 29400* 

*எனவே, முதல் மாத அடிப்படைச் சம்பளம் 29400* 

*2008,  2009 , 2012 மற்றும் 2014 ஆகிய வருடங்களில் பணியில் சேர்ந்தவர்களின் சம்பளம் பற்றிய ஒரு ஒப்பீடு*

*1. முதல் வருட ஆரம்ப  ஊதியம் ==>>*
*2008 /09 / 12 / 14 = 29400* 
 
*ஒவ்வொரு வருடமும் ஊதிய உயர்வில்*

*2.) 2009 /10 / 13 / 15 =  30300* 
*3.) 2010 /11 / 14 / 16 =  31200* 
*4.) 2011 / 12 / 15 / 17  = 32100*
*5.) 2012 / 13 / 16 / 18 = 33100*
*6.) 2013 / 14 / 17 / 19 = 34100* 
*7.) 2014 / 15 / 18 / 20 = 35100* 
*8.) 2015 / 16 / 19 / 21 = 36200* 

*Incentive.   1.   = 37300 , 38400*
*Incentive. 2.     = 39600 , 40800.*

*9.) 2016 / 17 / 20 / 22  = 42000* 
*10.) 2017 / 18 / 21. = 43300* 
*11.) 2018 / 19 / 22  = 44600*

*10 வருடம்   = 45900,47300.*

*12.) 2019 / 20.         = 48700* 
*13.) 2020 / 21.         = 50200*
*14.) 2021 /  22         =  51700*
*15.) 2022 /                =  53300.*
*16.) 2023 /                =  54900* 


*1.) 2008 ல் பணியில் சேர்ந்தவர்களின் மார்ச் - 2023 ஊதியம்*

*அனைத்து ஒன்றியங்களிலும் 2008 ல் பணியில் சேர்ந்தவர்களைக் கேட்டுப் பாருங்கள்*

*54900 * 38 % =  20862* 

*54900+20862+2000+3200+300 = 81262* 
 

*2.) 2009 ல் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் 2023 மார்ச் மாதத்தில் தோராயமாக  வாங்கியிருக்க வேண்டியது*

*53300 * 38% = 20254*

*53300+20254+3200+2000+300 = 79054.* 

*ஆனால் மார்ச் 2023ல்  ஊதியம்* 

  *37300 * 38%  = 14174* 
   
  *37300 + 14174 + 2000 + 3200 + 300 = 55574* 

*வித்தியாசம்*
     *79054 - 55574 = 23480* 


*3.) 2012 ல் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் 2023 மார்ச்   மாதத்தில் தோராயமாக  வாங்கியிருக்க வேண்டியது*

*44600 * 38 % = 16948*

*44600+16948+2500+2000+300 = 66348*

*ஆனால் தற்போது மார்ச் 2023 ஊதியம்*

*32100 * 38 = 12198*

  *32100 + 12198 + 1700 + 2000 + 300 = 48298* 


*வித்தியாசம்*
   *66348 - 48298 = 18050*  

*2012 ல் சேர்ந்தவர்களுக்கு டிசம்பர் 2022  ல்  10 வருடம் முடித்ததற்கு*

 *1.) 45900 ==>>( 2.) 47300 எனவும் மாறப் போகின்றது*


*4.) 2014 ல் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் 2023 மார்ச்   மாதத்தில் தோராயமாக  வாங்கியிருக்க வேண்டியது*

*42000 * 38 % = 15960*

*42000+15960+2500+2000+300 = 62760*

*ஆனால் தற்போது மார்ச் 2023 ஊதியம்*

*30300 * 38 = 11514*

  *30300 + 11514 + 1700 + 2000 + 300 = 45814* 


*வித்தியாசம்*
   *62760 - 45814 = 16946* 

*யோசிச்சு பாருங்க மக்களே .....*

*எனவே , ஒன்றிணைவோம்,  வெற்றி பெறுவோம்*

Post Top Ad