மதுரை மண்டல வாரியான நடத்துதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, November 1, 2022

மதுரை மண்டல வாரியான நடத்துதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 

 IMG_20221101_211945

மதுரை மண்டல வாரியான 03.11.2022 மற்றும் 04.11.2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மாணவர்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தல் இயக்குநர்கள் மற்றும் இணை இயக்குநர்கள் நியமனம் - தகவல் தெரிவித்தல் - சார்பு பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்.Post Top Ad