பணியில் உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களும் TET தேர்ச்சி பெற்றால்தான் பட்டதாரி ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். - உயர் நீதி மன்ற தீர்ப்பு முழு விபரம் தமிழில் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, November 1, 2022

பணியில் உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களும் TET தேர்ச்சி பெற்றால்தான் பட்டதாரி ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். - உயர் நீதி மன்ற தீர்ப்பு முழு விபரம் தமிழில்

 


பணியில் உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களும் TET தேர்ச்சி பெற்றால்தான் பட்டதாரி ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். 

உயர் நீதி மன்ற தீர்ப்பு முழு விபரம் தமிழில்
 
 
Click Here For Download Full PDF File

Post Top Ad