2010-2011 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை என தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் ஆணை - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, November 1, 2022

2010-2011 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை என தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் ஆணை

  

2010-2011 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை என தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் ஆணை

Post Top Ad