வகுப்புவாரியாக Online Test எளிமையாக பெற SINGLE PAGE QR CODE SHEET - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, January 21, 2020

வகுப்புவாரியாக Online Test எளிமையாக பெற SINGLE PAGE QR CODE SHEET

வகுப்புவாரியாக Online Test எளிமையாக பெற SINGLE PAGE QR CODE SHEET

3rd std to 8th std
தமிழ் & English Medium

வகுப்புவாரியாக Online Test
எளிமையாக பெற இதோ  QR CODE.

இதை Print செய்து வகுப்பறையில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

மாணவர்களின் SLAS & NAS போன்ற MCQ Type தேர்வுகளின் பயிற்சிக்கு பயன்படும்.

Post Top Ad