தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெற்ற BEOs/DEOs ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பள்ளிகளில் ஆய்வின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய படிவம் தொடர்பான அறிக்கை வெளியீடு! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, January 30, 2020

தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெற்ற BEOs/DEOs ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பள்ளிகளில் ஆய்வின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய படிவம் தொடர்பான அறிக்கை வெளியீடு!

தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெற்ற BEOs/DEOs ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பள்ளிகளில் ஆய்வின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய படிவம் தொடர்பான அறிக்கை வெளியீடு!

தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் BEOS / DEOS ஆய்வு - கூட்டப்பொருள் விவரம் :

1. வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளிகளை முன்னறிவிப்பின்றி பார்வையிட்ட விவரங்கள் - School Surprise Visit  ( படிவம் - 1 )

2. வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளிகளை ஆண்டாய்வு ( Annual Inspection சார்பான விவரம் ( படிவம் - 2 )

3.வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்களை DEOS முன்னறிவிப்பின்றி பார்வையிடப்பட்ட விவரம் ( BEOS Office Surprise Inspection ) ( படிவம் - 3 )

4. முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களால் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு மாதாந்த ஆய்வு கூட்டம் ( Monthly Review Meeting ) நடத்தப்பட்ட விவரம் ( படிவம் - 4 )

 5. முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களால் மாவட்ட கல்வி அவர்களுக்கு மாதாந்தா கூட்டம் ( Monthly Review Meeting ) நடத்தப்பட்ட விவரம் ( படிவம் - 5 )

6. Spoken English - வாரம் ஒரு பாடவேளை நடைபெறுவதை ஆய்வு செய்த விவரம் ( படிவம் - 1 )

7. கணித உபகரணப் பெட்டிகள் பள்ளிகளில் பயன்படுக்கப்படுவதையும் கணிதப் பாடத்துடன் வாய்ப்பாடு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுவதையும் ஆய்வு செய்யப்பட்ட விவரம் ( படிவம் )

8. ஆங்கிலப் பாடத்தில் Dictation நடைமுறையில் உள்ளதையும் , Dictionary பயன்பாடு பற்றிய ஆய்வு செய்த விவரம் ( படிவம் - 8 )

9. மாணவர்களின் கட்டுரை பயிற்சி ஏடு ( Composition Note ) திருத்தம் செய்யப்பட்டதை ஆய்வு செய்த விவரம் ( பாடிவம் - 9 )

10 . மாணவர்களின் கையெழுத்துப் பயிற்சி ஏடுகளான இரண்டு வரி மற்றும் நான்கு வரி ஏடுகள் . ( Two Lines , Four Lines Note book ) திருத்தம் செய்யப்பட்டதை ஆய்வு செய்த விவரம் ( படிவம் 10 )

11. 3 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளில் விளையாட்டுப் போட்டிக் நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டதை ஆய்வு செய்த விவரம் ( படிவம் - 11 )

12 . மாணவர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் ( Welfare Schemes ) பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்படுவது ஆய்வு செய்த விவரம் ( படிவம் - 12 முதல் 20 வரை )

13 . ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பயன் பாட்டில் இல்லாத  இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடங்கள் ( To be demolished buildings ) சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் விவரம் ( படிவம் - 21 )

14 . ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க / நடுநிலைப் பள்ளி கட்டடங்களில் சிறப்பு பராமத்து பணி ( Special Repair ) மேற்கொள்ள எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விவரம் ( படிவம் - 22 )

15 . ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க / நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு மின்கட்டணம் ( Electricity ) தொடக்கக் கல்வி இயக்ககத்திலிருந்து பெறப்பட்டு செலவினங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயன்பாட்டு சான்றிதழ் ( Utility Certificate ) அனுப்பிய விவரம் ( படிவம் - 23 )


Post Top Ad