தேசிய வாக்காளர் தினம் – உறுதி மொழி எடுத்தல் – சார்பாக.முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, January 23, 2020

தேசிய வாக்காளர் தினம் – உறுதி மொழி எடுத்தல் – சார்பாக.முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

தேசிய வாக்காளர் தினம் – உறுதி மொழி எடுத்தல் – சார்பாக.முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்
தேசிய வாக்காளர் தினம் – உறுதி மொழி எடுத்தல் – சார்பாக.முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்

தேசிய வாக்காளர் தினம் சார்ந்து 24.01.2020 மற்றும் 25.01.2020 ஆகிய நாட்களில் காலை 11.00 மணியளவில் இணைப்பில் கண்டுள்ள உறுதிமொழி எடுக்குமாறு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
Post Top Ad