சூரிய ஒளிக் கதிர்களால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து மாணவ / மாணவியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் சார்ந்து Director செயல்முறை - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, August 6, 2019

சூரிய ஒளிக் கதிர்களால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து மாணவ / மாணவியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் சார்ந்து Director செயல்முறை

சூரிய ஒளிக் கதிர்களால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து மாணவ / மாணவியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் சார்ந்து Director செயல்முறை


Post Top Ad