உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி பள்ளி வாகனங்களில் CCTV மற்றும் GPS பொருத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்க்கு பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, August 6, 2019

உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி பள்ளி வாகனங்களில் CCTV மற்றும் GPS பொருத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்க்கு பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு

உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி பள்ளி வாகனங்களில் CCTV மற்றும் GPS பொருத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்க்கு பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவுPost Top Ad