ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது? - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, January 17, 2020

ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது?

ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது?


பிரிக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் ஒட்டுமொத்த மாவட்டங்களுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் அட்டவணையை ஜனவரி 27-ஆம் தேதி வெளியிடுகிறது மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் எனத் தகவல்.

Post Top Ad