பேராசிரியர்கள் தேவை - அழகப்பா பல்கலை அறிவிப்பு!! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Saturday, January 25, 2020

பேராசிரியர்கள் தேவை - அழகப்பா பல்கலை அறிவிப்பு!!

பேராசிரியர்கள் தேவை - அழகப்பா பல்கலை அறிவிப்பு!!

NOTIFICATION Applications are invited from eligible candidates for appointment of Assistant Professors, Associate Professo Professors, Principal and Librarian in the University as detailed below.

 (Candidatos are requestad to caretully go through the preacnbed qualifications, instructions before applying)

Post: ASSISTANT PROFESSOR (Pay: Academio Level 10: Re.57, 700-Re.1, 82,400)


Post: ASSOCIATE PROFESSOR
 (Pay: Academio Lavel 13A: Re.1, 31,400-Ra.2, 17,100)

Post Top Ad