வருமான வரியில் 80 Ddb கீழ் மருத்துவ சிகிச்சை செலவினை கழித்துத்கொள்ளும் படிவம் ( Form 10 - I ) - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, January 26, 2020

வருமான வரியில் 80 Ddb கீழ் மருத்துவ சிகிச்சை செலவினை கழித்துத்கொள்ளும் படிவம் ( Form 10 - I )

வருமான வரியில் 80 Ddb கீழ் மருத்துவ சிகிச்சை செலவினை கழித்துத்கொள்ளும் படிவம் ( Form 10 - I )

வருமான வரி படிவத்தில் 80DDB கீழ் குடும்பத்தினருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை செலவு செய்திருந்தால் இந்த விண்ணப்பத்தில்  நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்த மருத்துவரிடம் கையொப்பம் வாங்கி வருமான வரியில் 80 DDB கீழ் கழித்து கொள்ளலாம்.

IT Deduction ( Form No 10 - I ) Download here

Post Top Ad