ஆசிரியர்களுக்குத் தேவையான தினசரிக் கண்ணாடி Ganga Guide - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, December 6, 2019

ஆசிரியர்களுக்குத் தேவையான தினசரிக் கண்ணாடி Ganga Guide

ஆசிரியர்களுக்குத் தேவையான தினசரிக் கண்ணாடி Ganga Guideஆசிரியர்களுக்குத் தேவையான தினசரிக் கண்ணாடி GANGA GUIDE


*👉• முக்கிய தினங்கள் . அரசுப் பொது விடுமுறைகள்*

*👉• வளரறி, தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு விளக்கங்கள் (FAQ)*

*👉• கல்வி இணைச் செயல்பாடுகளின் விவரங்கள் - மதிப்பெண், தரநிலை விளக்கங்கள் மாத வரவு / செலவு பட்டியல்

*👉• வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை தினங்கள் (R.H)

Click Here To Download - தினசரி கண்ணாடி PDFPost Top Ad