தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு தேதிகள்! (ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து) - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, December 9, 2019

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு தேதிகள்! (ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து)

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு தேதிகள்! (ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து)

# 1st class 15-12-2019

# 2nd class 22-12-2019

 (For PHASE - I)

# 3rd class 26-12-2019
     
 (For PHASE - II)

# 3rd class 29-12-2019

Post Top Ad