சட்ட படிப்பிற்கான கட் -ஆப் (cut off ) மதிப்பெண் மற்றும் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Thursday, October 29, 2020

சட்ட படிப்பிற்கான கட் -ஆப் (cut off ) மதிப்பெண் மற்றும் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


சட்டபடிப்பிற்கான கட் -ஆப் (cut off ) மதிப்பெண் மற்றும் தரவரிசை பட்டியல்பல்கலைகழகம் அதிகாரபூர்வமானhttp://tndalu.ac.in  என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Post Top Ad