சமக்ர சிக்ஷா மாநில திட்ட கூடுதல் இயக்குநராக. திருமதி அமீர்தா ஜோதி IAS நியமனம். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Friday, December 25, 2020

சமக்ர சிக்ஷா மாநில திட்ட கூடுதல் இயக்குநராக. திருமதி அமீர்தா ஜோதி IAS நியமனம்.


 சமக்ர சிக்ஷா மாநில திட்ட கூடுதல் இயக்குநராக. திருமதி அமீர்தா ஜோதி IAS நியமனம்.  


ORDER : Under Rule 4 ( 2 ) of the IAS ( Cadre ) Rules , 1954 , sanction is accorded for the creation of a temporary post of Commissioner , Milk Production & Dairy Development and Managing Director , Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Limited ( TCMPF ) in the Senior Scale of IAS for a period of one year with effect from the date of appointment , or till the need for it ceases , whichever is earlier.earlier.

Post Top Ad